cofnij dla niedowidzacych
cofnij fb
26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
Regulamin biletu
Regulamin biletu

Strona główna   /   Regulamin biletu

REGULAMIN  INTERNETOWEJ i MOBILNEJ SPRZEDAŻY  BILETÓW

PRZEZ

MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA" W RADOMIU

 

Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest zakup biletów przez sieć Internet, w tym też poprzez aplikacje mobilne zainstalowane na urządzeniach z systemem android oraz IOS, na spektakle i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” z siedzibą w Radomiu.


1. Zasady ogólne

a) Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” z siedzibą w Radomiu.

b) Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej www.26600.pl.

c) Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d) Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platności.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.

e) W przypadku zakupu biletu ulgowego (zniżkowego), skorzystanie z takiego biletu uwarunkowane jest okazaniem, przy wejściu na  spektakl lub inne wydarzenie, wraz z biletem dokumentu upoważniającego do odpowiedniej ulgi (zniżki). W przypadku braku możliwości okazania takiego dokumentu, Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy ceną nabytego biletu a ceną biletu nieobjętego ulgą (zniżką) w kasie biletowej.

f) W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej www.26600.pl nie są wystawiane paragony ani faktury VAT.

 

2. Zamówienia   

a) W celu zakupu biletu Kupujący powinien dokonać:
- wyboru spektaklu lub innego wydarzenia,
- wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów (nie więcej niż 6 biletów),
- podania niezbędnych danych osobowych,
- zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu PayU.

b) O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

c) Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie.

 

3. Płatności

a) Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

b) Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu może być doliczana opłata manipulacyjna serwisu PayU.

c) Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 

4. Dostawa

a) Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym w formacie pdf do samodzielnego wydruku.

b) Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

c) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz.U. z 2014 r. ,poz. 827/, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu.

 

5. Zasady posługiwania się biletem          

a) Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

b) Wstęp na spektakl lub inne wydarzenie jest możliwy po okazaniu wydrukowanego biletu wstępu lub biletu elektronicznego i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.

c) W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.
d) Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

 


6. Zwroty i zamiana biletu

Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu spektaklu i innego wydarzenia kulturalno-artystycznego.

 

a) Reklamacja w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bilety@26600.pl, podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności przelewem należy również podać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków. W przypadku płatności kartą, informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu, serwis 26600.pl ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy 26600.pl nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym, bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

 

b) Reklamacja w przypadku zmiany daty wydarzenia

Aby dokonać zwrotu biletu, należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bilety@26600.pl, podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności przelewem, należy również podać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków. W przypadku płatności kartą, informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu, serwis 26600.pl ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy 26600.pl nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym, bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

 

7. Dane osobowe

a) Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” z siedzibą w Radomiu.

b) W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

c) Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182/. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" z siedzibą w Radomiu.

 


8. Informacje końcowe

a) Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek ofert specjalnych opublikowane są na stronie www.26600.pl.

b) Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: bilety@26600.pl. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

do góry ^
OFERTA HORECA

-10%

-10%

-10%

-5%

-10%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Województwa Mazowieckiego.
Copyright [c] 2014
www.tekom.pl www.tekom.pl www.technet.net.pl www.it64.pl Strony www Radom