26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
Wydarzenia

Strona główna   /   Wydarzenia   /   Aktualności

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

W zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej znajduje się blisko czterysta prac snycerskich poruszających tematykę religijną. Zdecydowana większość z nich to dzieła zaliczane do nurtu tzw. współczesnej sztuki ludowej. Główna część kolekcji drewnianej rzeźby sakralnej powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w okresie intensywnego rozwoju aktywności artystycznej o charakterze ludowym. Składa się na nią przede wszystkim dorobek twórców pochodzących z regionu radomskiego, wśród których dominującą rolę odgrywają przedstawiciele kozienickiego ośrodka rzeźbiarskiego. Spomiędzy bardziej znaczących nazwisk w dziedzinie ludowej rzeźby, które figurują w zbiorach Muzeum, należy wymienić Stanisława Denkiewicza z Jedlni Kościelnej, Antoniego Barana z Opoczna, Stefana Ślażyńskiego ze Stanisławic oraz Zdzisława Purchałę z Kossowa. Wyjątkowe miejsce w tym gronie zajmuje postać Leona Kudły ze Świerży Górnych, którego wyniki twórczej pracy prezentowane były na całym świecie.

Stosunkowo niewielki fragment w stosunku do całości kolekcji ludowej rzeźby sakralnej stanowi grupa zabytkowych świątków, których datowanie sięga XIX wieku. Część z nich pochodzi z warsztatów cechowych, inne są dziełami anonimowych wiejskich snycerzy.
Ta skromna reprezentacja dawnej rzeźby ludowej jest jednocześnie najcenniejszą częścią zbiorów i reprezentuje sobą wartościowy materiał porównawczy dla wytworów ostatnich pokoleń rzeźbiarzy.

Na wystawę „Sakralny wymiar świata…” składają się rzeźbiarskie realizacje przedstawień religijnych będące w całości częścią kolekcji sztuki ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Wybór prezentowanych eksponatów pozwala na prześledzenie poszczególnych etapów rozwoju rzeźby ludowej od pełniących funkcje kultowe świątków po rozpatrywane jedynie w kategoriach estetycznych dzieła współczesnych rzeźbiarzy.

Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom Wejście do Muzeum oraz kasa biletowa znajdują się od ul. Stawowej (dojazd od ul. Krychnowickiej)
Godziny otwarcia
Od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka:
poniedziałek - piątek 9.0017.00
sobota - niedziela 10.0018.00

Od Festiwalu Ziemniaka do Niedzieli Palmowej:
poniedziałek - piątek 9.0015.30

Wydarzenia
Więcej
do góry ^
OFERTA HORECA

-10%

-10%

-10%

-10%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Województwa Mazowieckiego.
Copyright [c] 2014
www.tekom.pl www.tekom.pl www.technet.net.pl www.it64.pl www.pawelec.info